Házsongárd

2010.11.03. 09:00

Mivel nemrég Halottak napja volt, egy bejegyzéssel tisztelegnék az "ünnepeltek" előtt. Tudom, hogy bizarrul hangzik, de akkor is inkább ezt az ünnepet pártolom, mint a tökfejes, cukorkás, ámerikás majomkodást. Nem kívánok helytörténeti dolgozatot írni a Házsongárdi…

humbug

2010.09.15. 09:00

Gyerekkoromban jóval gyakrabban hallottam, mint manapság. Semmi kétség, hogy ebből a korból származó élményeimben leginkább Münchausen báró alakjához fűződik a humbug, mint intézmény. Lényegében a sokkal szigorúbb hangzású kamu szoríthatta ki ennyire a hétköznapokból.…

hajderménkű

2010.07.07. 09:00

Villám, villámcsapás Rojtosra lapoztam az internetet meg a szótáraimat, de sajnos csak egyetlen sulinet-es konkrét utalást találtam, amely a hajderménkűre szó eredetére vonatkozott.  Hédervár néprajzával: Helyi eredetűnek tartják a falubeliek „a csapja meg a…

hapták

2010.05.19. 09:00

Vigyázzállás Német, közelebbről ausztriai jövevényszó a habt acht! vezényszó magYarosított formája. Az Osztrák Magyar Monarchia hadseregének német szolgálati nyelvéből származik. Ma elsősorban a "haptákba vágja magát" és a "haptákban áll"…

harács

2009.12.08. 09:00

A mohamedán muszlim államokban nem muszlim alattvalóktól szedett adó egy neme. A török idők nyelvi emléke.Eredete: oszmán-török jövevényszó.  A török nyelv az újperzsából vette át, de a szó arab eredetű.Kétféle harács van: föld- és fej-harács. Harácson…

hétszilvafás nemes

2009.12.01. 09:00

A feudalizmusban a középnemességtől elsősorban paraszti vagy iparos életmódjukkal, a jobbágyságtól előjogokkal különböző nemes rendű népesség összefoglaló neve. Öltözködésükre, életformájukra utaló tréfás és gúnyos árnyalatot is hordozó egyéb nevük: kisnemes,…

hodály

2009.11.03. 09:00

Juh-, ritkán sertésnyájak téglalap, néha L alaprajzú, nagy befogadóképességű, zárt, tetővel fedett építménye.Két típusa ismert: a csupán nád- vagy szalmahéjazattal ellátott tetőszerkezetből álló ún. seggenülő hodály, valamint az alacsony falu, nyeregtetős hodály. Az…

hottentotta

2009.05.01. 08:00

Ritka élvezetes és nem kevésbe nyersen ecseteli ezt a népet Pallas Nagy Lexikona. Kellemes olvasást. Dadogók. Így nevezték el a hollandok az afrikai őslakókat a Jóreménység-fokánál, a nyelvükben levő csettenő hangok miatt. A H. a busmánokkal együtt a négerektől szorosan…

az esztendőnek tizenkét hava

2009.04.20. 08:00

Fokozhattam volna azzal, hogy az esztendőnek egy tucat haváról írok, de nem akartam teljesen érthetetlenné tenni a címet. Szóval... A „hónap” szó a „Hold” és „nap” szavak összerántásából alakult ki. A hónapok Augustus császár uralkodása…

Hetevény

2009.03.22. 08:00

Fiastyúk csillagképnek a német Siebengestirnre emlékeztető neve. A (régi) Tájszótár szerint a székelyeknél is megvan. E névvel jól megegyezik az a mondai adatunk, hogy a Fiastyúk csillagképe csakugyan hét csillagból áll, melyek legfényesebbike a tyúkot, a többi hat pedig annak a…