káptalan

2009.09.29. 09:00

A káptalan a katolikus egyházigazgatás testületi szerve, mely egy püspökséghez vagy egyházmegyéhez tartozik. Tagjai a kanonokok, vezetője a prépost. Eredete: a latin capitulum – szakaz, fejezet főnévbőlHajdan a kanonokok életközösségben éltek, mint a szerzetesek,…

dézsma

2009.05.04. 08:00

A latin decima szó eltorzított változata és különféle terményadókat jelölt. 1. Tíz százalékos vám, melyet Alcibiades és a többi athenaei vezérek alapítottak 410-ben Kr. e., minden nem athenaei hajó terehére, mely a Pontus felől az Aegaeus tenger felé (s talán vissza is) a…