silabizál

2010.12.15. 09:00

Két dolog jut eszembe, a Voynich-kézirat és a kecskeméti csodakaftán póklábas írása. Egy a közös bennük, valaki az örületbe akarta űzni az embereket az alkotásával, az azt övező homályon keresztül. Nagy művészet rejtelmes, eszelős titkokat ültetni el a köztudatban, de még…

kelevéz

2010.05.04. 09:00

Kelevéz (ritkábban/régiesebben kelevíz, kelevész) Viszonylag kevés, de annál eltérőbb leírást találtam erről a fegyerről. Egy dologban egyezést találtam a forrásokban ami a felhasználását illeti éspedig, hogy hajítófegyver volt. Ezen túl utalás található arra, hogy kedvelt…

ámbitus

2009.10.27. 09:00

Tornác, oszlopokon nyugvó nyitott (v. félig nyitott) folyosó parasztházak, -kúriák hosszanti oldalán. Latin jövevényszó, (ambitus – körüljárás), mely az ambire ige származéka. A főnév jelentése a középkori latinban "oszlopos tornác" volt. Így is csak pár…

Kommandó

2009.10.22. 09:00

Amikor először hallottam erről a helyről, természetesen nem egy idilli üdülőfalu jutott eszembe, hanem inkább egy kegyetlen kiképzőtábor.Tehát Kommandó, Kézdivásárhelytől 32 km-re délkeletre a Háromszéki-havasokban, a Nagy-Bászka völgytágulatában, a Kupán-, Toplica- és…

kvaterkázik

2009.10.13. 09:00

Nagyobb étkezés után, kellemes társaságban kedélyesen és mértékkel borozgat.Ebéd után sokan átmentek a szalonba kávézni, de az öregek az asztalnál maradtak, és uzsonnáig kvaterkáztak.A kvaterka nyugati szláv, talán lengyel jövevényszó (kwaterka - negyedliter).  A szláv…

káptalan

2009.09.29. 09:00

A káptalan a katolikus egyházigazgatás testületi szerve, mely egy püspökséghez vagy egyházmegyéhez tartozik. Tagjai a kanonokok, vezetője a prépost. Eredete: a latin capitulum – szakaz, fejezet főnévbőlHajdan a kanonokok életközösségben éltek, mint a szerzetesek,…

kovártély

2009.09.24. 09:00

A kovártély eredetileg bérelt szállást, lakást esetleg olyan bérlakást jelentett, ahol kosztot is adtak. Az iparosodás kezdetén az ingázás és a gyár közelébe település között átmeneti megoldás volt az albérlet és az ágyrajárás vagyis a kvártély, kovártély.…

cinterem

2009.09.17. 09:00

Így nevezték régen a templom körüli temetőt v. templomudvar, templom körüli védett hely). Régebben így is ejtették: cintorom, cimterem, cintrum, cimeterion stb. (v. ö. fr. cimetiere; nem egyéb, mint a középkori latin coemeterium, gör. koimhthrion nyugvóhely, fekvőhely.) Népies…

áristom

2009.08.26. 08:00

A községházán kialakított vagy különálló, zárható ajtóval ellátott helyiség neve volt, ahol a rövid időre elítélt vagy vizsgálat alatt álló személyeket tartották fogva. Eredete: latin eredetű, bár késői, vulgáris latinból terjedt el az újlatin s egyéb nyelvekbe.…

reverenda

2009.05.06. 08:00

A reverenda (vestis reverenda - a latin revereor, "tisztel" igéből) egy tiszteletreméltó ruha, az egyházmegyés klérus hivatalos liturgián kívüli, mindennapi viselete.  "Három fekete: a tinta, az ördög meg a reverenda." Jókai Mór: Cikkek a forradalom évéből…