Házsongárd

2010.11.03. 09:00

Mivel nemrég Halottak napja volt, egy bejegyzéssel tisztelegnék az "ünnepeltek" előtt. Tudom, hogy bizarrul hangzik, de akkor is inkább ezt az ünnepet pártolom, mint a tökfejes, cukorkás, ámerikás majomkodást. Nem kívánok helytörténeti dolgozatot írni a Házsongárdi…

öcsémasszony

2009.12.03. 09:00

A nyelvészetben a rokonok, illetőleg a rokonsági fokozatok elnevezései, p. atya, anya, fiu, leány, öcs, húg, bátya, néne. A népnyelvnek ezekben sok érdekes sajátossága is van, pl. hogy a nő fiatalabbik nőtestvérét nem hugának, hanem öcsémasszonynak szólítja. Máshol a…

Kommandó

2009.10.22. 09:00

Amikor először hallottam erről a helyről, természetesen nem egy idilli üdülőfalu jutott eszembe, hanem inkább egy kegyetlen kiképzőtábor.Tehát Kommandó, Kézdivásárhelytől 32 km-re délkeletre a Háromszéki-havasokban, a Nagy-Bászka völgytágulatában, a Kupán-, Toplica- és…

cinterem

2009.09.17. 09:00

Így nevezték régen a templom körüli temetőt v. templomudvar, templom körüli védett hely). Régebben így is ejtették: cintorom, cimterem, cintrum, cimeterion stb. (v. ö. fr. cimetiere; nem egyéb, mint a középkori latin coemeterium, gör. koimhthrion nyugvóhely, fekvőhely.) Népies…

pecsovics

2009.06.19. 08:00

Ezzel a névvel illették az alkotmányharcot követő időkben az olyan embert, ki az Ausztriával való kiegyezés mellett foglalt pártállást (megalkudott); később az elnevezést a tulbuzgó kormánypárti emberre alkalmazták. Nevét állítólag P. nevü emberről kapta, ki a negyvenes…