pekmez

2010.10.06. 09:00

A pekmez hangzásilag is törökös és származásilag is, de attól még nem tévesztendő össze a törökmézzel. Mindkettő édesség, de amíg a törökméz ma is kedvelt búcsús portéka, a peszmeg (nevében) mára sok helyen sajnos a lekvár megfelelőjévé silányult. A lényeg:Főzéssel…

számszeríj

2009.11.19. 10:36

A szó a szláv samostrĕlъ szóból származik, aminek jelentése körülbelül: önmagától, azaz önműködően lövő (fegyver). (Lásd például az orosz самострелий (számosztrelij) alakot.) A szó alaki egybeesése a szám, szer, szerszám és íj szavainkkal véletlen, így a…

cinterem

2009.09.17. 09:00

Így nevezték régen a templom körüli temetőt v. templomudvar, templom körüli védett hely). Régebben így is ejtették: cintorom, cimterem, cintrum, cimeterion stb. (v. ö. fr. cimetiere; nem egyéb, mint a középkori latin coemeterium, gör. koimhthrion nyugvóhely, fekvőhely.) Népies…

kótyavetye

2009.09.04. 08:00

Kótyavetye rögtönzött árverés, főképp hadizsákmány értékesítése, ahol a kínált portéka rendszerint olcsón, áron alul kelt el. Eredete: délszláv. A horvát-szerb ko oće véce (dati)? – ki akar többet (adni)? – szószerkezet alapján jött létre és a…

kárókatona

2009.08.24. 08:00

Elnevezése, nyelvünk egyik legérdekesebb és legszínesebb szóalkotási módjával, a népetimológiával alakult ki.   A név eredete: a török kara katna-ból (jelentése fekete madár) Kormorán (Phalacrocorax carbo) Rendszertani hely: osztály: madarak (Aves); rend:…