pohárnok • bocsár

2011.01.19. 09:00

A faluvégi kocsmák verhetetlen, verespofáju italdiktátorára aggatta egyszer valaki költőien a megtisztelő pohárnoki címet. Az ilyennek csak akkor kerül földre pohara – mondta krónikásom – ha együtt puffan asztal alá pohárnokával. És innen a híres mondás, 2 puff = 1…

koncszülő

2011.01.12. 09:00

Teljesen véletlenül botlottam bele ebbe a kifejezésbe és semennyire sem tudtam értelmes összefüggésbe hozni a konc szóval. Ami mégis némi utalást vagy magyarázatot adhat, azt a következő szövegben találtam: "Cibere vajda és Konc király. A böjt és a farsang jelképes…

komornyik

2010.10.20. 09:00

Nem kell nagy megerőltetés ahhoz, hogy magunk elé tudjuk képzelni Schneider Mátyás Hippolytját vagy Bruce Wayne (Batman) híres Alfrédját. Kéremszépen ők a megtestesült komornyikok. A lényeg:Szobainas, előkelő úr körül személyi szolgálatot ellátó és a személyzetre…

pesztra

2010.09.29. 09:00

Hosszú időn keresztül nem találkoztam ezzel a szóval. Aztán egyszer csak valaki elszólta magát előttem, hogy pesztrára bízta a gyermekeit, és hirtlen feje tetejéra állt a világ, mert egyrészt nagyon megörvendeztetett, másrészt viszont nem bírtam felfogni, hogy az emberek miért…

pribék

2010.05.26. 09:00

Régebb a törökhöz vagy töröktől átszökött személyt jelentette szavunk. Napjainkban főként "elnyomó hatalom szolgálatában kegyetlenkedő személy" jelentésben él, az irodalmi nyelvben pedig a "hóhér segédje" jelentésben használatos. Az tájszótár szerint…

öcsémasszony

2009.12.03. 09:00

A nyelvészetben a rokonok, illetőleg a rokonsági fokozatok elnevezései, p. atya, anya, fiu, leány, öcs, húg, bátya, néne. A népnyelvnek ezekben sok érdekes sajátossága is van, pl. hogy a nő fiatalabbik nőtestvérét nem hugának, hanem öcsémasszonynak szólítja. Máshol a…

gornyik

2009.10.29. 09:00

A város vagy község (falu) alkalmazottja, régen a faluközösség szolgálatra kötelezettje, aki közvetlenül a bíró felügyelete alatt végezte feladatait. Egyéb elnevezései: kisbíró, dobos, községi szolga, plájás, plájász, város cselédje. Feladatai: a hivatali helyiségek…

porkoláb

2009.09.09. 08:00

Eredete a középfelnémet, bajor-osztrák purcrāv, purcrāv – várnagy, városbíró, eunuch, kamarás – szóhoz köthető. Az irodalmi németben Buggraf – várnagy formában található meg, mely a német Burg (lovasszállás, erődítmény) és Graf (gróf) főnevek…

mokány

2009.08.17. 08:00

Nem sokszor gabalyodtam vitába az interneten, mert úgy gondolom egy internetes fórum erre nem a legmegfelelőbb közeg. Mégis megesett ugyanis az történt, hogy egy blogbejegyzésben (szerintem) idegen környezetbe ültették a mokány szót. Nevezetesen mokány arcú embereknek festve le egy…

korombíró

2009.07.06. 08:00

A város vagy község (falu) tisztségviselője volt, aki a tűzvédelmi feladatokat látta el, azért tartozott felelősséggel.Egyéb elnevezése: pipabíró, pörnyebíró, tűzbíró.A tűzvédelem érdekeit szolgálták a következő ténykedései: a tűzhelyek, a kémények, a szeméttartó…