pohárnok • bocsár

2011.01.19. 09:00

A faluvégi kocsmák verhetetlen, verespofáju italdiktátorára aggatta egyszer valaki költőien a megtisztelő pohárnoki címet. Az ilyennek csak akkor kerül földre pohara – mondta krónikásom – ha együtt puffan asztal alá pohárnokával. És innen a híres mondás, 2 puff = 1…

gornyik

2009.10.29. 09:00

A város vagy község (falu) alkalmazottja, régen a faluközösség szolgálatra kötelezettje, aki közvetlenül a bíró felügyelete alatt végezte feladatait. Egyéb elnevezései: kisbíró, dobos, községi szolga, plájás, plájász, város cselédje. Feladatai: a hivatali helyiségek…

káptalan

2009.09.29. 09:00

A káptalan a katolikus egyházigazgatás testületi szerve, mely egy püspökséghez vagy egyházmegyéhez tartozik. Tagjai a kanonokok, vezetője a prépost. Eredete: a latin capitulum – szakaz, fejezet főnévbőlHajdan a kanonokok életközösségben éltek, mint a szerzetesek,…

porkoláb

2009.09.09. 08:00

Eredete a középfelnémet, bajor-osztrák purcrāv, purcrāv – várnagy, városbíró, eunuch, kamarás – szóhoz köthető. Az irodalmi németben Buggraf – várnagy formában található meg, mely a német Burg (lovasszállás, erődítmény) és Graf (gróf) főnevek…

korombíró

2009.07.06. 08:00

A város vagy község (falu) tisztségviselője volt, aki a tűzvédelmi feladatokat látta el, azért tartozott felelősséggel.Egyéb elnevezése: pipabíró, pörnyebíró, tűzbíró.A tűzvédelem érdekeit szolgálták a következő ténykedései: a tűzhelyek, a kémények, a szeméttartó…

fertálymester

2009.04.14. 08:00

Mi vagy ki lehet az az ember, aki ilyen díszes megnevezéssel büszkélkedhet, mint a fertálymester vagy a fertálykapitány? Az É- és Ny-mo.-i szabad királyi és mezővárosokban általános rendészeti (különösen tűzrendészeti) és közbiztonsági feladatokkal megbízott…