medvés tánc

2011.04.13. 09:00

Figyelem, nem a hírhedt rongyosra idomított, kétkézlábra parancsolt medve kényszertáncáról, hanem két legényember alakoskodó tavaszváró násztáncáról van szó. A lényeg következzen egy Kedves Judit írásból kiemelve: Az erotikus vonatkozású állatutánzó…

grabanc

2011.02.16. 09:00

Eredete: bizonytalan. Esetleg horvát-szerb jövevényszó, horv.-szerb grabac zsákmány, ami a grabiti elfog, megragad származéka. Az egyeztetés nehézségét az eredeti és a magyar jelentés közötti igen nagy különbség okozza, nem zárható ki azonban a két jelentés közötti…

nünüke

2010.07.21. 09:00

Pár évvel ezelőtt az egyik ismerősöm nekimerevedve taglalta a Kőröshegyi völgyhíd létjogosultságát, jobban mondva magából kikelve próbálta visszaszívni az állam begyébe a már rég elszórt krajcárokat. Ő akkor a nünükéből, a szerencsétlen rovarból csinált bűnbakot,…

mihók

2010.06.23. 09:00

Ólommázas cserépkancsó. Emberfejű, süveges borosedény. Egyéb elnevezések: miskakancsó, miska A süveg alkotja az edény száját és a kiöntőjét, amely összenyomott és lappal fedett úgy, hogy csak kerek nyílás marad rajta. Egyetlen függőleges füle van. Jellegzetes dísze a…

kupaktanács

2009.11.07. 09:00

Fontoskodó, de jelentéktelen tanácskozó testület. Az összetett szó előtagja a "pipakupak, a pipa fedele" jelentésű kupak, utótagja pedig a tanács, tanácskozás, megbeszélés. Az összetétel eredetileg azokra a tanácskozásokra utalt, amelyeknek résztvevői hosszúszárú,…

csinnadratta

2009.11.05. 09:00

A német tschintarata – hangos zene –, v. bécsi német tschinnadra, tschingtaratata  – fúvószenekarok hangjának utánzása – legkorábban csindaratta formában került nyelvünkben a 19. sz. derekán. Korai hangutánzó jelentése idővel módosult, és bővült.…

menyasszonyfektetés

2009.10.08. 09:00

A lakodalom fontos, korábban jogi jelentőséggel bíró aktusa, amelynek keretében a menyasszonyt és vőlegényt a lakodalmi tisztségviselők fektették le együtt, a lakodalmas ház egy lezárható helyiségében (jobb híján gyakran a padláson), ahol néhány órára magukra hagyták…

kárókatona

2009.08.24. 08:00

Elnevezése, nyelvünk egyik legérdekesebb és legszínesebb szóalkotási módjával, a népetimológiával alakult ki.   A név eredete: a török kara katna-ból (jelentése fekete madár) Kormorán (Phalacrocorax carbo) Rendszertani hely: osztály: madarak (Aves); rend:…

kulipintyó

2009.07.15. 08:00

A mai szóhasználatban a faház, viskó jelentésre szűkült egykori sokkal bővebb jelentésköre. A kulipintyó elég elterjedt volt a népnyelvben, amint ezt a sok alakváltozat, az eltérő jelentései és kiterjedt területen való használata is mutatja. A későbbi szintén népszerű…

korombíró

2009.07.06. 08:00

A város vagy község (falu) tisztségviselője volt, aki a tűzvédelmi feladatokat látta el, azért tartozott felelősséggel.Egyéb elnevezése: pipabíró, pörnyebíró, tűzbíró.A tűzvédelem érdekeit szolgálták a következő ténykedései: a tűzhelyek, a kémények, a szeméttartó…